Təyin edilmiş müddət ərzində məhsuldan istifadə edə bilmirəm.