Azar mobil tətbiqdə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün istifadəçi interaksiyalarını necə təhlil edir?