Kondisi jaringan Azar yang kurang baik (Azar tidak dapat digunakan walaupun Wifi/Data dalam keadaan normal)