คุณสมบัติการแปลภาษา (ข้อความ, เสียง) คืออะไร และฉันจะสามารถใช้งานได้อย่างไร?