คุณภาพของการเชื่อมต่อไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ (เครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ / wifi / ไม่สามารถเชื่อมต่อ wifi ได้)