บัญชีหมายเลขโทรศัพท์ของฉันถูกลบเมื่อฉันเข้าสู่ระบบ