Tôi không dùng Azar nhưng lại nhận được emails từ Azar.