Tôi thấy màn hình đen khi đang kết nối.

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.