Azar dùng quá chậm.

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.