Những người khác không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.