ส่งคำร้องขอ

โปรดป้อนรายละเอียดคำร้องขอของคุณ พนักงานฝ่ายสนับสนุนของเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลที่ท่านกรอกด้วยค่ะ

Description of the issue (as detailed as possible)

เพิ่มไฟล์ หรือวางไฟล์ที่นี่

  เราไม่ประนีประนอมต่อพฤติกรรมที่ละเมิดแนวทางคอมมิวนิตี้ของเรา หรือที่ทำให้สมาชิกรายอื่นรู้สึกอึดอัดใจ

  หากคุณต้องการรายงานบุคคลใดในแอพ: โปรดคลิกที่โล่ที่มีเครื่องหมาย "!" ตรงกลาง ขณะที่คุณจับคู่กับพวกเขา หรือจากแท็บประวัติ

  หากคุณต้องการรายงานข้อความที่ไม่เหมาะสม: โปรดเข้าสู่ห้องสนทนาและคลิกที่สัญลักษณ์ "⋮" จากนั้นคลิกที่ปุ่มรายงาน และเลือกตัวเลือกส่งรายงาน

  หากคุณต้องการรายงานสมาชิกรายใดโดยใช้อีเมล: โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และระบุข้อมูลต่อไปนี้หากเป็นไปได้ในคำอธิบาย:

  1. รายละเอียดของเหตุการณ์ที่คุณต้องการรายงาน
  2. รูปภาพโปรไฟล์ของสมาชิก พร้อมรหัสสมาชิก (อยู่ใต้ชื่อเล่นของสมาชิกคนดังกล่าว)

  หากคุณมีภาพหน้าจอของโปรไฟล์ของสมาชิกคนดังกล่าวที่มีรูปถ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดแนบไว้ด้านล่าง ยิ่งคุณให้รายละเอียดได้มากเท่าใด เราก็จะยิ่งสามารถระบุและตรวจสอบสมาชิกที่เป็นปัญหาได้เร็วขึ้นเท่านั้น

  หมายเหตุ: การรายงานหมายความว่า คุณอนุญาตให้เราตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อความที่เขียนแลกกัน ข้อมูลโปรไฟล์ ฯลฯ เราจะตรวจสอบข้อมูลในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินการอย่างเหมาะสมเท่านั้น รายงานและตัวตนของคุณจะยังคงถูกเก็บเป็นความลับเช่นเดิม

  เราไม่ประนีประนอมต่อพฤติกรรมที่ละเมิดแนวทางคอมมิวนิตี้ของเรา หรือที่ทำให้สมาชิกรายอื่นรู้สึกอึดอัดใจ

  หากคุณต้องการรายงานบุคคลใดในแอพ: โปรดคลิกที่โล่ที่มีเครื่องหมาย "!" ตรงกลาง ขณะที่คุณจับคู่กับพวกเขา หรือจากแท็บประวัติ

  หากคุณต้องการรายงานข้อความที่ไม่เหมาะสม: โปรดเข้าสู่ห้องสนทนาและคลิกที่สัญลักษณ์ "⋮" จากนั้นคลิกที่ปุ่มรายงาน และเลือกตัวเลือกส่งรายงาน

  หากคุณต้องการรายงานสมาชิกรายใดโดยใช้อีเมล: โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และระบุข้อมูลต่อไปนี้หากเป็นไปได้ในคำอธิบาย:

  1. รายละเอียดของเหตุการณ์ที่คุณต้องการรายงาน
  2. รูปภาพโปรไฟล์ของสมาชิก พร้อมรหัสสมาชิก (อยู่ใต้ชื่อเล่นของสมาชิกคนดังกล่าว)

  หากคุณมีภาพหน้าจอของโปรไฟล์ของสมาชิกคนดังกล่าวที่มีรูปถ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดแนบไว้ด้านล่าง ยิ่งคุณให้รายละเอียดได้มากเท่าใด เราก็จะยิ่งสามารถระบุและตรวจสอบสมาชิกที่เป็นปัญหาได้เร็วขึ้นเท่านั้น

  หมายเหตุ: การรายงานหมายความว่า คุณอนุญาตให้เราตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อความที่เขียนแลกกัน ข้อมูลโปรไฟล์ ฯลฯ เราจะตรวจสอบข้อมูลในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินการอย่างเหมาะสมเท่านั้น รายงานและตัวตนของคุณจะยังคงถูกเก็บเป็นความลับเช่นเดิม

  เราไม่ประนีประนอมต่อพฤติกรรมที่ละเมิดแนวทางคอมมิวนิตี้ของเรา หรือที่ทำให้สมาชิกรายอื่นรู้สึกอึดอัดใจ

  หากคุณต้องการรายงานบุคคลใดในแอพ: โปรดคลิกที่โล่ที่มีเครื่องหมาย "!" ตรงกลาง ขณะที่คุณจับคู่กับพวกเขา หรือจากแท็บประวัติ

  หากคุณต้องการรายงานข้อความที่ไม่เหมาะสม: โปรดเข้าสู่ห้องสนทนาและคลิกที่สัญลักษณ์ "⋮" จากนั้นคลิกที่ปุ่มรายงาน และเลือกตัวเลือกส่งรายงาน

  หากคุณต้องการรายงานสมาชิกรายใดโดยใช้อีเมล: โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และระบุข้อมูลต่อไปนี้หากเป็นไปได้ในคำอธิบาย:

  1. รายละเอียดของเหตุการณ์ที่คุณต้องการรายงาน
  2. รูปภาพโปรไฟล์ของสมาชิก พร้อมรหัสสมาชิก (อยู่ใต้ชื่อเล่นของสมาชิกคนดังกล่าว)

  หากคุณมีภาพหน้าจอของโปรไฟล์ของสมาชิกคนดังกล่าวที่มีรูปถ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดแนบไว้ด้านล่าง ยิ่งคุณให้รายละเอียดได้มากเท่าใด เราก็จะยิ่งสามารถระบุและตรวจสอบสมาชิกที่เป็นปัญหาได้เร็วขึ้นเท่านั้น

  หมายเหตุ: การรายงานหมายความว่า คุณอนุญาตให้เราตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อความที่เขียนแลกกัน ข้อมูลโปรไฟล์ ฯลฯ เราจะตรวจสอบข้อมูลในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินการอย่างเหมาะสมเท่านั้น รายงานและตัวตนของคุณจะยังคงถูกเก็บเป็นความลับเช่นเดิม

  เราไม่ประนีประนอมต่อพฤติกรรมที่ละเมิดแนวทางคอมมิวนิตี้ของเรา หรือที่ทำให้สมาชิกรายอื่นรู้สึกอึดอัดใจ

  หากคุณต้องการรายงานบุคคลใดในแอพ: โปรดคลิกที่โล่ที่มีเครื่องหมาย "!" ตรงกลาง ขณะที่คุณจับคู่กับพวกเขา หรือจากแท็บประวัติ

  หากคุณต้องการรายงานข้อความที่ไม่เหมาะสม: โปรดเข้าสู่ห้องสนทนาและคลิกที่สัญลักษณ์ "⋮" จากนั้นคลิกที่ปุ่มรายงาน และเลือกตัวเลือกส่งรายงาน

  หากคุณต้องการรายงานสมาชิกรายใดโดยใช้อีเมล: โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และระบุข้อมูลต่อไปนี้หากเป็นไปได้ในคำอธิบาย:

  1. รายละเอียดของเหตุการณ์ที่คุณต้องการรายงาน
  2. รูปภาพโปรไฟล์ของสมาชิก พร้อมรหัสสมาชิก (อยู่ใต้ชื่อเล่นของสมาชิกคนดังกล่าว)

  หากคุณมีภาพหน้าจอของโปรไฟล์ของสมาชิกคนดังกล่าวที่มีรูปถ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดแนบไว้ด้านล่าง ยิ่งคุณให้รายละเอียดได้มากเท่าใด เราก็จะยิ่งสามารถระบุและตรวจสอบสมาชิกที่เป็นปัญหาได้เร็วขึ้นเท่านั้น

  หมายเหตุ: การรายงานหมายความว่า คุณอนุญาตให้เราตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อความที่เขียนแลกกัน ข้อมูลโปรไฟล์ ฯลฯ เราจะตรวจสอบข้อมูลในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินการอย่างเหมาะสมเท่านั้น รายงานและตัวตนของคุณจะยังคงถูกเก็บเป็นความลับเช่นเดิม

  เราไม่ประนีประนอมต่อพฤติกรรมที่ละเมิดแนวทางคอมมิวนิตี้ของเรา หรือที่ทำให้สมาชิกรายอื่นรู้สึกอึดอัดใจ

  หากคุณต้องการรายงานบุคคลใดในแอพ: โปรดคลิกที่โล่ที่มีเครื่องหมาย "!" ตรงกลาง ขณะที่คุณจับคู่กับพวกเขา หรือจากแท็บประวัติ

  หากคุณต้องการรายงานข้อความที่ไม่เหมาะสม: โปรดเข้าสู่ห้องสนทนาและคลิกที่สัญลักษณ์ "⋮" จากนั้นคลิกที่ปุ่มรายงาน และเลือกตัวเลือกส่งรายงาน

  หากคุณต้องการรายงานสมาชิกรายใดโดยใช้อีเมล: โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และระบุข้อมูลต่อไปนี้หากเป็นไปได้ในคำอธิบาย:

  1. รายละเอียดของเหตุการณ์ที่คุณต้องการรายงาน
  2. รูปภาพโปรไฟล์ของสมาชิก พร้อมรหัสสมาชิก (อยู่ใต้ชื่อเล่นของสมาชิกคนดังกล่าว)

  หากคุณมีภาพหน้าจอของโปรไฟล์ของสมาชิกคนดังกล่าวที่มีรูปถ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดแนบไว้ด้านล่าง ยิ่งคุณให้รายละเอียดได้มากเท่าใด เราก็จะยิ่งสามารถระบุและตรวจสอบสมาชิกที่เป็นปัญหาได้เร็วขึ้นเท่านั้น

  หมายเหตุ: การรายงานหมายความว่า คุณอนุญาตให้เราตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อความที่เขียนแลกกัน ข้อมูลโปรไฟล์ ฯลฯ เราจะตรวจสอบข้อมูลในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินการอย่างเหมาะสมเท่านั้น รายงานและตัวตนของคุณจะยังคงถูกเก็บเป็นความลับเช่นเดิม

  เราไม่ประนีประนอมต่อพฤติกรรมที่ละเมิดแนวทางคอมมิวนิตี้ของเรา หรือที่ทำให้สมาชิกรายอื่นรู้สึกอึดอัดใจ

  หากคุณต้องการรายงานบุคคลใดในแอพ: โปรดคลิกที่โล่ที่มีเครื่องหมาย "!" ตรงกลาง ขณะที่คุณจับคู่กับพวกเขา หรือจากแท็บประวัติ

  หากคุณต้องการรายงานข้อความที่ไม่เหมาะสม: โปรดเข้าสู่ห้องสนทนาและคลิกที่สัญลักษณ์ "⋮" จากนั้นคลิกที่ปุ่มรายงาน และเลือกตัวเลือกส่งรายงาน

  หากคุณต้องการรายงานสมาชิกรายใดโดยใช้อีเมล: โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และระบุข้อมูลต่อไปนี้หากเป็นไปได้ในคำอธิบาย:

  1. รายละเอียดของเหตุการณ์ที่คุณต้องการรายงาน
  2. รูปภาพโปรไฟล์ของสมาชิก พร้อมรหัสสมาชิก (อยู่ใต้ชื่อเล่นของสมาชิกคนดังกล่าว)

  หากคุณมีภาพหน้าจอของโปรไฟล์ของสมาชิกคนดังกล่าวที่มีรูปถ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดแนบไว้ด้านล่าง ยิ่งคุณให้รายละเอียดได้มากเท่าใด เราก็จะยิ่งสามารถระบุและตรวจสอบสมาชิกที่เป็นปัญหาได้เร็วขึ้นเท่านั้น

  หมายเหตุ: การรายงานหมายความว่า คุณอนุญาตให้เราตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อความที่เขียนแลกกัน ข้อมูลโปรไฟล์ ฯลฯ เราจะตรวจสอบข้อมูลในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินการอย่างเหมาะสมเท่านั้น รายงานและตัวตนของคุณจะยังคงถูกเก็บเป็นความลับเช่นเดิม

  เราไม่ประนีประนอมต่อพฤติกรรมที่ละเมิดแนวทางคอมมิวนิตี้ของเรา หรือที่ทำให้สมาชิกรายอื่นรู้สึกอึดอัดใจ

  หากคุณต้องการรายงานบุคคลใดในแอพ: โปรดคลิกที่โล่ที่มีเครื่องหมาย "!" ตรงกลาง ขณะที่คุณจับคู่กับพวกเขา หรือจากแท็บประวัติ

  หากคุณต้องการรายงานข้อความที่ไม่เหมาะสม: โปรดเข้าสู่ห้องสนทนาและคลิกที่สัญลักษณ์ "⋮" จากนั้นคลิกที่ปุ่มรายงาน และเลือกตัวเลือกส่งรายงาน

  หากคุณต้องการรายงานสมาชิกรายใดโดยใช้อีเมล: โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และระบุข้อมูลต่อไปนี้หากเป็นไปได้ในคำอธิบาย:

  1. รายละเอียดของเหตุการณ์ที่คุณต้องการรายงาน
  2. รูปภาพโปรไฟล์ของสมาชิก พร้อมรหัสสมาชิก (อยู่ใต้ชื่อเล่นของสมาชิกคนดังกล่าว)

  หากคุณมีภาพหน้าจอของโปรไฟล์ของสมาชิกคนดังกล่าวที่มีรูปถ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดแนบไว้ด้านล่าง ยิ่งคุณให้รายละเอียดได้มากเท่าใด เราก็จะยิ่งสามารถระบุและตรวจสอบสมาชิกที่เป็นปัญหาได้เร็วขึ้นเท่านั้น

  หมายเหตุ: การรายงานหมายความว่า คุณอนุญาตให้เราตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อความที่เขียนแลกกัน ข้อมูลโปรไฟล์ ฯลฯ เราจะตรวจสอบข้อมูลในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินการอย่างเหมาะสมเท่านั้น รายงานและตัวตนของคุณจะยังคงถูกเก็บเป็นความลับเช่นเดิม

  เราไม่ประนีประนอมต่อพฤติกรรมที่ละเมิดแนวทางคอมมิวนิตี้ของเรา หรือที่ทำให้สมาชิกรายอื่นรู้สึกอึดอัดใจ

  หากคุณต้องการรายงานบุคคลใดในแอพ: โปรดคลิกที่โล่ที่มีเครื่องหมาย "!" ตรงกลาง ขณะที่คุณจับคู่กับพวกเขา หรือจากแท็บประวัติ

  หากคุณต้องการรายงานข้อความที่ไม่เหมาะสม: โปรดเข้าสู่ห้องสนทนาและคลิกที่สัญลักษณ์ "⋮" จากนั้นคลิกที่ปุ่มรายงาน และเลือกตัวเลือกส่งรายงาน

  หากคุณต้องการรายงานสมาชิกรายใดโดยใช้อีเมล: โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และระบุข้อมูลต่อไปนี้หากเป็นไปได้ในคำอธิบาย:

  1. รายละเอียดของเหตุการณ์ที่คุณต้องการรายงาน
  2. รูปภาพโปรไฟล์ของสมาชิก พร้อมรหัสสมาชิก (อยู่ใต้ชื่อเล่นของสมาชิกคนดังกล่าว)

  หากคุณมีภาพหน้าจอของโปรไฟล์ของสมาชิกคนดังกล่าวที่มีรูปถ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดแนบไว้ด้านล่าง ยิ่งคุณให้รายละเอียดได้มากเท่าใด เราก็จะยิ่งสามารถระบุและตรวจสอบสมาชิกที่เป็นปัญหาได้เร็วขึ้นเท่านั้น

  หมายเหตุ: การรายงานหมายความว่า คุณอนุญาตให้เราตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อความที่เขียนแลกกัน ข้อมูลโปรไฟล์ ฯลฯ เราจะตรวจสอบข้อมูลในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินการอย่างเหมาะสมเท่านั้น รายงานและตัวตนของคุณจะยังคงถูกเก็บเป็นความลับเช่นเดิม

  #444444"">Azar เน้นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และปฏิบัติต่อข้อมูลของสมาชิกทั้งหมดอย่างเข้มงวดด้วยการเก็บเป็นความลับ และจะไม่ขาย ให้เช่า หรือแบ่งปันกับบุคคลที่ภายนอกแต่อย่างใด

  โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้หากเป็นไปได้ในคำอธิบาย:

  1. รายละเอียดปัญหาที่คุณพบ

  2. หลักฐานว่ามีคนข่มขู่/แบล็กเมลคุณ

  3. รูปภาพโปรไฟล์ของสมาชิก พร้อมด้วยรหัสสมาชิก (อยู่ใต้ชื่อเล่นของสมาชิก)

  หากคุณเปิดเผยข้อมูลข้างต้น เราจะพยายามช่วยเหลือคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  นอกจากนี้หากคุณกังวลเรื่องความปลอดภัยและต้องการดำเนินคดีทางกฎหมาย โปรดติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นเพื่อขอความช่วยเหลือ

  โปรดไปที่ลิงก์นี้เพื่อรับการสนับสนุน คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือ

  หากมีใครสร้างโปรไฟล์ Azar และแอบอ้างเป็นคุณ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้ในคำอธิบาย:

  1. รายละเอียดปัญหาที่คุณพบ
  2. ภาพหน้าจอมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีเหล่านี้ โปรดแนบภาพหน้าจอของโปรไฟล์ที่แสดงชื่อ/อายุ/ประวัติ ยิ่งคุณให้รายละเอียดได้มากเท่าใด เราก็จะสามารถระบุและตรวจสอบโปรไฟล์นี้ได้เร็วขึ้นเท่านั้น
  3. หลักฐานว่ามีคนใช้รูปถ่ายของคุณ
  4. รูปภาพโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่มีรหัสสมาชิก (อยู่ใต้ชื่อเล่นของสมาชิก)

  หากคุณต้องการดำเนินการทางกฎหมาย โปรดติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นเพื่อขอความช่วยเหลือ

  โปรดไปที่ลิงก์นี้เพื่อรับการสนับสนุน คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือ

  หมายเหตุ: การรายงานหมายความว่า คุณอนุญาตให้เราตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อความที่เขียนแลกกัน ข้อมูลโปรไฟล์ ฯลฯ เราจะตรวจสอบข้อมูลในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินการอย่างเหมาะสมเท่านั้น รายงานและตัวตนของคุณจะยังคงถูกเก็บเป็นความลับเช่นเดิม

  เฉพาะผู้ที่ถูกแอบอ้างเท่านั้นที่สามารถส่งรายงานทางอีเมลถึงเราได้ แต่คุณสามารถ:

  • รายงานโปรไฟล์บน Azar ได้โดยตรง (คลิกที่โล่ที่มี "!" อยู่ตรงกลางในขณะที่คุณจับคู่กับพวกเขาหรือจากแท็บประวัติ)
  • ติดต่อบุคคลที่ถูกแอบอ้าง และขอให้บุคคลนั้นกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  หมายเหตุ: การรายงานหมายความว่า คุณอนุญาตให้เราตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อความที่เขียนแลกกัน ข้อมูลโปรไฟล์ ฯลฯ เราจะตรวจสอบข้อมูลในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินการอย่างเหมาะสมเท่านั้น รายงานและตัวตนของคุณจะยังคงถูกเก็บเป็นความลับเช่นเดิม

  หากมีคนสร้างโปรไฟล์ Azar และแอบอ้างเป็นบุคคลที่คุณเป็นตัวแทน โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้ในคำอธิบาย: 1. รายละเอียดปัญหาที่คุณประสบอยู่ 2. ภาพหน้าจอมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีเหล่านี้ ตามหลักการแล้ว โปรดแนบภาพหน้าจอของโปรไฟล์ดังกล่าวที่แสดงชื่อ/อายุ/ประวัติ ยิ่งคุณสามารถระบุรายละเอียดได้มากเท่าใด เราก็จะระบุและตรวจสอบโปรไฟล์นี้ได้เร็วขึ้นเท่านั้น 3. หลักฐานว่ามีคนใช้รูปถ่ายของบุคคลที่คุณเป็นตัวแทน 4. รูปโปรไฟล์สมาชิกพร้อมรหัสสมาชิก (อยู่ใต้ชื่อเล่นของสมาชิก) หากคุณต้องการดำเนินการทางกฎหมาย โปรดรายงานไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน หมายเหตุ: การรายงานครั้งนี้หมายความว่า คุณอนุญาตให้เราตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงข้อความที่แลกเปลี่ยน ข้อมูลโปรไฟล์ ฯลฯ เราจะตรวจสอบเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามความเหมาะสมเท่านั้น รายงานและอัตลักษณ์ของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

  เราไม่สามารถยืนยันอัตลักษณ์ของคุณในฐานะเจ้าของบัญชีได้ เว้นแต่คุณจะติดต่อศูนย์ช่วยเหลือผ่านแอพ Azar ดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลบัญชีของสมาชิกของเรา เราไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ ในเรื่องนี้ แม้แต่ในกรณีที่สมาชิกอาจต้องสูญเสียข้อมูลในบัญชีของตัวเองไปก็ตาม

  หากคุณไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Azar ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณเพื่อลองเข้าถึงอีกครั้ง

  สำหรับบุคคลทั่วไป:

  โปรดทราบว่า Azar จะให้ข้อมูลบัญชีแก่เจ้าของบัญชีตัวจริง หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

  สำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย:

  Azar ไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชี ยกเว้นว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเรียกร้อง

  หากคุณรู้สึกว่ามีคนตกอยู่ในอันตรายในขณะนี้หรือทางกายภาพ โปรดติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

  หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังตกอยู่ในความทุกข์ทางอารมณ์หรือเชิงฆ่าตัวตาย โปรดทราบว่ามีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือ รับฟัง ให้การสนับสนุน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่

  หากคุณต้องการรายงานข้อกังวลด้านความปลอดภัยถึงเราโดยตรง โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  โปรดไปที่ลิงก์นี้ เพื่อรับการสนับสนุน คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือ

  หมายเหตุ: การรายงานหมายความว่า คุณอนุญาตให้เราตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อความที่เขียนแลกกัน ข้อมูลโปรไฟล์ ฯลฯ เราจะตรวจสอบข้อมูลในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินการอย่างเหมาะสมเท่านั้น รายงานและตัวตนของคุณจะยังคงถูกเก็บเป็นความลับเช่นเดิม

  Azar ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของสมาชิก ด้วยเหตุนี้ข้อมูลของสมาชิกทั้งหมดจึงได้รับการเก็บเป็นความลับอย่างเข้มงวด

  • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Azar ด้วย Facebook, Google หรือ Apple ID ของคุณ: เราขอแนะนำให้คุณอัปเดตรหัสผ่านทันทีและอ้างอิงถึง ศูนย์ช่วยเหลือของ Facebook, Google Help Center หรือ ศูนย์ช่วยเหลือของ Apple เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณ
  • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Azar ด้วยหมายเลขโทรศัพท์: ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย การยืนยันทาง SMS เมื่อลงทะเบียนถือเป็นขั้นตอนที่จำเป็น หมายเลขโทรศัพท์ที่สมาชิกให้มานั้นจะถูกใช้เพื่อรับรหัสยืนยันเท่านั้น หากไม่มีรหัสยืนยัน จะไม่มีใครสร้างบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้ ดังนั้นโปรดอย่าแบ่งปันรหัสกับใคร

  หากคุณระบุข้อมูลต่อไปนี้ อาจช่วยระบุตัวตนสมาชิกและแก้ปัญหาได้

  1. รายละเอียดปัญหาที่คุณพบ
  2. ภาพหน้าจอมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีเหล่านี้ โปรดแนบภาพหน้าจอของโปรไฟล์ที่แสดงชื่อ/อายุ/ประวัติ ยิ่งคุณให้รายละเอียดได้มากเท่าใด เราก็จะยิ่งสามารถระบุและตรวจสอบโปรไฟล์นี้ได้เร็วขึ้นเท่านั้น
  3. รูปภาพโปรไฟล์ของสมาชิกที่มีรหัสสมาชิก (อยู่ใต้ชื่อเล่นของสมาชิก)

  หากคุณเปิดเผยข้อมูลข้างต้น เราจะพยายามช่วยเหลือคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  หากคุณระบุข้อมูลต่อไปนี้ อาจช่วยระบุตัวตนสมาชิกและแก้ปัญหาได้

  1. รายละเอียดปัญหาที่คุณพบ
  2. ภาพหน้าจอมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีเหล่านี้ โปรดแนบภาพหน้าจอของโปรไฟล์ที่แสดงชื่อ/อายุ/ประวัติ ยิ่งคุณให้รายละเอียดได้มากเท่าใด เราก็จะยิ่งสามารถระบุและตรวจสอบโปรไฟล์นี้ได้เร็วขึ้นเท่านั้น
  3. รูปภาพโปรไฟล์ของสมาชิกที่มีรหัสสมาชิก (อยู่ใต้ชื่อเล่นของสมาชิก)

  หากคุณเปิดเผยข้อมูลข้างต้น เราจะพยายามช่วยเหลือคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  หากคุณระบุข้อมูลต่อไปนี้ อาจช่วยระบุตัวตนสมาชิกและแก้ปัญหาได้

  1. รายละเอียดปัญหาที่คุณพบ
  2. ภาพหน้าจอมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีเหล่านี้ โปรดแนบภาพหน้าจอของโปรไฟล์ที่แสดงชื่อ/อายุ/ประวัติ ยิ่งคุณให้รายละเอียดได้มากเท่าใด เราก็จะยิ่งสามารถระบุและตรวจสอบโปรไฟล์นี้ได้เร็วขึ้นเท่านั้น
  3. รูปภาพโปรไฟล์ของสมาชิกที่มีรหัสสมาชิก (อยู่ใต้ชื่อเล่นของสมาชิก)

  หากคุณเปิดเผยข้อมูลข้างต้น เราจะพยายามช่วยเหลือคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  หากคุณระบุข้อมูลต่อไปนี้ อาจช่วยระบุตัวตนสมาชิกและแก้ปัญหาได้

  1. รายละเอียดปัญหาที่คุณพบ
  2. ภาพหน้าจอมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีเหล่านี้ โปรดแนบภาพหน้าจอของโปรไฟล์ที่แสดงชื่อ/อายุ/ประวัติ ยิ่งคุณให้รายละเอียดได้มากเท่าใด เราก็จะยิ่งสามารถระบุและตรวจสอบโปรไฟล์นี้ได้เร็วขึ้นเท่านั้น
  3. รูปภาพโปรไฟล์ของสมาชิกที่มีรหัสสมาชิก (อยู่ใต้ชื่อเล่นของสมาชิก)

  หากคุณเปิดเผยข้อมูลข้างต้น เราจะพยายามช่วยเหลือคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  หากผลงานที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของคุณถูกโพสต์บน Azar โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถส่งคำขอให้ลบเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยใช้แบบฟอร์มนี้

  เฉพาะเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต (เช่น ทนายความ) เท่านั้นที่จะสามารถรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหา หากคุณไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต เราจะไม่สามารถดำเนินการกับรายงานของคุณได้

  หมายเหตุเกี่ยวกับการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น: หากมีคนสร้างบัญชี Azar โดยแอบอ้างว่าเป็นคุณ โปรดใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ปรากฏอยู่ด้านบน เพื่อรายงานหาเราโดยตรงในหัวข้อ เกี่ยวกับการแอบอ้างบุคคลอื่น

  ก่อนอื่น โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • ปิดแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด (รวมถึง Azar) แล้วเปิดแอป Azar ขึ้นอีกครั้ง
  • คุณอาจใช้โหมด "เงียบ" อยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในโหมด "เงียบ"
  • ลบแอปออกจากอุปกรณ์ของคุณแล้วดาวน์โหลดใหม่

  หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ก่อนอื่น โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • ปิดแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด (รวมถึง Azar) แล้วเปิดแอป Azar ขึ้นอีกครั้ง
  • คุณอาจใช้โหมด "เงียบ" อยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในโหมด "เงียบ"
  • ลบแอปออกจากอุปกรณ์ของคุณแล้วดาวน์โหลดใหม่

  หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ก่อนอื่น โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • ปิดแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด (รวมถึง Azar) แล้วเปิดแอป Azar ขึ้นอีกครั้ง
  • คุณอาจใช้โหมด "เงียบ" อยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในโหมด "เงียบ"
  • ลบแอปออกจากอุปกรณ์ของคุณแล้วดาวน์โหลดใหม่

  หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ก่อนอื่น โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • ปิดแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด (รวมถึง Azar) แล้วเปิดแอป Azar ขึ้นอีกครั้ง
  • คุณอาจใช้โหมด "เงียบ" อยู่ ดันสวิตช์เปิด/ปิดเสียงที่ด้านข้างของ iPhone เพื่อเปิด <=> ปิด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยินเสียง
  • ลบแอปออกจากอุปกรณ์ของคุณแล้วดาวน์โหลดใหม่

  หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ก่อนอื่น โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • ปิดแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด (รวมถึง Azar) แล้วเปิดแอป Azar ขึ้นอีกครั้ง
  • ลบแอปออกจากอุปกรณ์ของคุณแล้วดาวน์โหลดใหม่

  หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ก่อนอื่น โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • ปิดแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด (รวมถึง Azar) แล้วเปิดแอป Azar ขึ้นอีกครั้ง
  • ลบแอปออกจากอุปกรณ์ของคุณแล้วดาวน์โหลดใหม่

  หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ก่อนอื่น โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • ปิดแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด (รวมถึง Azar) แล้วเปิดแอป Azar ขึ้นอีกครั้ง
  • ลบแอปออกจากอุปกรณ์ของคุณแล้วดาวน์โหลดใหม่

  หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ก่อนอื่น โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • ปิดแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด (รวมถึง Azar) แล้วเปิดแอป Azar ขึ้นอีกครั้ง
  • ลบแอปออกจากอุปกรณ์ของคุณแล้วดาวน์โหลดใหม่

  หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ก่อนอื่น โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • ปิดแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด (รวมถึง Azar) แล้วเปิดแอป Azar ขึ้นอีกครั้ง
  • คุณอาจใช้โหมด "เงียบ" อยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในโหมด "เงียบ"
  • ลบแอปออกจากอุปกรณ์ของคุณแล้วดาวน์โหลดใหม่

  หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ก่อนอื่น โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • ปิดแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด (รวมถึง Azar) แล้วเปิดแอป Azar ขึ้นอีกครั้ง
  • คุณอาจใช้โหมด "เงียบ" อยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในโหมด "เงียบ"
  • ลบแอปออกจากอุปกรณ์ของคุณแล้วดาวน์โหลดใหม่

  หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ก่อนอื่น โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • ปิดแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด (รวมถึง Azar) แล้วเปิดแอป Azar ขึ้นอีกครั้ง
  • คุณอาจใช้โหมด "เงียบ" อยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในโหมด "เงียบ"
  • ลบแอปออกจากอุปกรณ์ของคุณแล้วดาวน์โหลดใหม่

  หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ก่อนอื่น โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • ปิดแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด (รวมถึง Azar) แล้วเปิดแอป Azar ขึ้นอีกครั้ง
  • คุณอาจใช้โหมด "เงียบ" อยู่ ดันสวิตช์เปิด/ปิดเสียงที่ด้านข้างของ iPhone เพื่อเปิด <=> ปิด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยินเสียง
  • ลบแอปออกจากอุปกรณ์ของคุณแล้วดาวน์โหลดใหม่

  หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  1. สำหรับขั้นตอนการแก้ปัญหา โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Play ได้ ที่นี่
  2. ข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลดบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อเครือข่ายของคุณไม่เสถียร โดยเฉพาะเมื่อใช้ wifi เราขอแนะนำให้ใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือแทนเมื่อดาวน์โหลดแอป Azar

  หากยังคงใช้งานไม่ได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  1. สำหรับขั้นตอนการแก้ปัญหา โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Play ได้ ที่นี่
  2. ข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลดบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อเครือข่ายของคุณไม่เสถียร โดยเฉพาะเมื่อใช้ wifi เราขอแนะนำให้ใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือแทนเมื่อดาวน์โหลดแอป Azar

  หากยังคงใช้งานไม่ได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  1. สำหรับขั้นตอนการแก้ปัญหา โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Play ได้ ที่นี่
  2. ข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลดบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อเครือข่ายของคุณไม่เสถียร โดยเฉพาะเมื่อใช้ wifi เราขอแนะนำให้ใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือแทนเมื่อดาวน์โหลดแอป Azar

  หากยังคงใช้งานไม่ได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสนับสนุน App Store ได้ ที่นี่

  หากไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  โปรดตรวจสอบความถูกต้องที่หน้าคำถามที่พบบ่อย ว่าแอพเวอร์ชั่นล่าสุดของเรารองรับเวอร์ชั่น OS ของคุณ

  โปรดตรวจสอบความถูกต้องที่หน้าคำถามที่พบบ่อย ว่าแอพเวอร์ชั่นล่าสุดของเรารองรับเวอร์ชั่น OS ของคุณ

  โปรดตรวจสอบความถูกต้องที่หน้าคำถามที่พบบ่อย ว่าแอพเวอร์ชั่นล่าสุดของเรารองรับเวอร์ชั่น OS ของคุณ

  โปรดตรวจสอบความถูกต้องที่หน้าคำถามที่พบบ่อย ว่าแอพเวอร์ชั่นล่าสุดของเรารองรับเวอร์ชั่น OS ของคุณ

  โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

  • เพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่
   ไปที่ แอป "Google Play Store" > แตะที่ "เมนู" ที่มุมบนซ้าย > "วิธีการชำระเงิน" > เปลี่ยนเป็นวิธีการชำระเงินวิธีใดวิธีหนึ่งที่ระบุไว้ > วิธีการชำระเงินใหม่จะเพิ่มลงในบัญชี Google ของคุณ
   (โปรดทราบว่าวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปตามสถานที่)
  • อัปเดตข้อมูลการชำระเงินของคุณ
   ไปที่แอป "Google Play Store" > แตะที่ "เมนู" ที่มุมบนซ้าย > "วิธีการชำระเงิน" > อัปเดตข้อมูลการชำระเงินของคุณ
  • หากวิธีการชำระเงินเริ่มต้นถูกปฏิเสธ
   ให้ติดต่อธนาคาร/ศูนย์สนับสนุนการชำระเงินของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีการชำระเงินของคุณไม่มีปัญหา

  หากคุณยังคงประสบปัญหาเดิมอยู่ โปรดอ่านบทความด้านล่างที่อาจช่วยแก้ไขปัญหาการชำระเงินได้:

  1. ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อในแอป
  2. แก้ไขปัญหาการชำระเงินในบัญชีของคุณ
  3. หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับธุรกรรมที่ล้มเหลว

  โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

  ก่อนอื่น โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • โปรดรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ
  • โปรดไปที่โปรไฟล์ของคุณ คลิกที่ไอคอนการตั้งค่า และตรวจสอบว่าการแจ้งเตือนเปิดอยู่หรือไม่ แถบข้าง "เปิดการแจ้งเตือน" ควรเป็นสีเขียว

  หาก 'เปิดการแจ้งเตือน' เปิดอยู่ แต่คุณยังไม่ได้รับการแจ้งเตือน :

  • โปรดตรวจสอบว่าการแจ้งเตือนทั้งหมดสำหรับ Azar จากการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่หรือไม่

  ก่อนอื่น โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • โปรดรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ
  • โปรดไปที่โปรไฟล์ของคุณ คลิกที่ไอคอนการตั้งค่า และตรวจสอบว่าการแจ้งเตือนเปิดอยู่หรือไม่ แถบข้าง "เปิดการแจ้งเตือน" ควรเป็นสีเขียว

  หาก 'เปิดการแจ้งเตือน' เปิดอยู่ แต่คุณยังไม่ได้รับการแจ้งเตือน :

  • โปรดตรวจสอบว่าการแจ้งเตือนทั้งหมดสำหรับ Azar จากการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่หรือไม่

  ก่อนอื่น โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • โปรดรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ
  • โปรดไปที่โปรไฟล์ของคุณ คลิกที่ไอคอนการตั้งค่า และตรวจสอบว่าการแจ้งเตือนเปิดอยู่หรือไม่ แถบข้าง "เปิดการแจ้งเตือน" ควรเป็นสีเขียว

  หาก 'เปิดการแจ้งเตือน' เปิดอยู่ แต่คุณยังไม่ได้รับการแจ้งเตือน :

  • โปรดตรวจสอบว่าการแจ้งเตือนทั้งหมดสำหรับ Azar จากการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่หรือไม่

  ก่อนอื่น โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • โปรดรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ
  • โปรดไปที่โปรไฟล์ของคุณ คลิกที่ไอคอนการตั้งค่า และตรวจสอบว่าการแจ้งเตือนเปิดอยู่หรือไม่ แถบข้าง "เปิดการแจ้งเตือน" ควรเป็นสีเขียว

  หาก 'เปิดการแจ้งเตือน' เปิดอยู่ แต่คุณยังไม่ได้รับการแจ้งเตือน :

  • ปิดและเปิดการแจ้งเตือนสำหรับ Azar อีกครั้งจากการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

  หากคุณยังไม่ได้รับเพชรหรือไอเทมของคุณหลังจากทำการซื้อไปแล้ว โปรดลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

  1. ออกจากระบบ Azar
  2. รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ และลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชัน Azar อีกครั้ง

  หากคำแนะนำข้างต้นใช้ไม่ได้ผล โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ค้นหาใบเสร็จของคุณ คลิก ที่นี่

  หากคุณยังไม่ได้รับเพชรหรือไอเทมของคุณหลังจากทำการซื้อไปแล้ว โปรดลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

  1. ออกจากระบบ Azar
  2. รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ และลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชัน Azar อีกครั้ง

  หากคำแนะนำข้างต้นใช้ไม่ได้ผล โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ค้นหาใบเสร็จของคุณ คลิก ที่นี่

  โปรดทราบว่าหากคุณใช้เพชร/ไอเทมไปแล้ว เราไม่สามารถคืนเงินให้คุณได้

  ในบางครั้งการมีหลายบัญชีอาจทำให้เกิดความสับสนได้ หากคุณคิดว่าบัญชีนี้ไม่ใช่บัญชีที่คุณกำลังหา โปรดลองออกจากระบบแล้วลงชื่อเข้าใช้บัญชีอื่นๆ ทั้งหมดของคุณเพื่อตรวจสอบดู

  โปรดทราบว่าการชำระเงินใด ๆ ที่คุณได้ดำเนินการไปแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้ หากคุณต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณต้องดำเนินการเอง

  โปรดทราบด้วยว่าการลบบัญชีของคุณไม่ได้เป็นการยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ

  หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง:

  1. เปิดแอป Google Play
  2. แตะที่ไอคอนโปรไฟล์ตรงมุมบนขวา
  3. แตะที่ "การชำระเงินและการสมัครสมาชิก" จากนั้น "การสมัครเป็นสมาชิก"
  4. เลือกสถานะสมาชิกที่คุณต้องการยกเลิก
  5. แตะยกเลิกการเป็นสมาชิก

  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  โปรดทราบว่าการชำระเงินใด ๆ ที่คุณได้ดำเนินการไปแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้ หากคุณต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณต้องดำเนินการเอง

  โปรดทราบด้วยว่าการลบบัญชีของคุณไม่ได้เป็นการยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ

  หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง:

  1. เปิดการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ
  2. แตะที่ Apple ID (Apple ID, iCloud, สื่อ & การซื้อ)
  3. แตะที่ การเป็นสมาชิก
  4. เลือกสถานะการเป็นสมาชิกที่คุณต้องการยกเลิก
  5. แตะยกเลิกการเป็นสมาชิก

  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

  • เพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่
   ไปที่ แอป "Google Play Store" > แตะที่ "เมนู" ที่มุมบนซ้าย > "วิธีการชำระเงิน" > เปลี่ยนเป็นวิธีการชำระเงินวิธีใดวิธีหนึ่งที่ระบุไว้ > วิธีการชำระเงินใหม่จะเพิ่มลงในบัญชี Google ของคุณ
   (โปรดทราบว่าวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปตามสถานที่)
  • อัปเดตข้อมูลการชำระเงินของคุณ
   ไปที่แอป "Google Play Store" > แตะที่ "เมนู" ที่มุมบนซ้าย > "วิธีการชำระเงิน" > อัปเดตข้อมูลการชำระเงินของคุณ
  • หากวิธีการชำระเงินเริ่มต้นถูกปฏิเสธ
   ให้ติดต่อธนาคาร/ศูนย์สนับสนุนการชำระเงินของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีการชำระเงินของคุณไม่มีปัญหา

  หากคุณยังคงประสบปัญหาเดิมอยู่ โปรดอ่านบทความด้านล่างที่อาจช่วยแก้ไขปัญหาการชำระเงินได้:

  1. ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อในแอป
  2. แก้ไขปัญหาการชำระเงินในบัญชีของคุณ
  3. หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับธุรกรรมที่ล้มเหลว

  โปรดลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

  เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกับบุคคลที่สาม เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ Azar เอง หรือเมื่อมีพันธะทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลของสมาชิกกับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมาชิก

  ข้อมูลเดียวที่สมาชิกท่านอื่นสามารถดูได้คือ ข้อมูลที่สมาชิกระบุไว้เองในโปรไฟล์ของตัวเอง

  เราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณในฐานะเจ้าของบัญชีได้ เว้นแต่คุณจะติดต่อศูนย์ช่วยเหลือผ่านแอพ Azar ดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลบัญชีของสมาชิกของเรา เราไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ ได้ แม้แต่กรณีที่สมาชิกอาจต้องสูญเสียข้อมูลบัญชีของตัวเองไปก็ตาม

  ก่อนอื่น โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

  เพื่อที่จะใช้ Azar ได้อย่างเหมาะสมที่สุด เราขอแนะนำให้คุณใช้เครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

  หากการเชื่อมต่อของคุณดีอยู่แล้วแต่ยังคงพบปัญหาเดิมอยู่ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  เราเสียใจที่คุณประสงค์ที่จะลบบัญชีของคุณ หากคุณแน่ใจว่าต้องการลบบัญชีและสูญเสียเพื่อน ข้อความ และเพชรทั้งหมดอย่างถาวรโปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. ไปที่โปรไฟล์ของคุณและแตะที่ไอคอนการตั้งค่า
  2. แตะ "การตั้งค่าบัญชี" (iOS) หรือ "เกี่ยวกับ Azar" (แอนดรอยด์)
  3. กด "ลบบัญชี"
  4. ป๊อปอัปการยืนยันจะปรากฏขึ้น หากคุณแน่ใจว่าต้องการลบบัญชีของคุณ ให้กด "ลบ"

  ในบางครั้งการมีหลายบัญชีอาจทำให้เกิดความสับสนได้ หากคุณคิดว่าบัญชีนี้ไม่ใช่บัญชีที่คุณกำลังหา โปรดลองออกจากระบบแล้วลงชื่อเข้าใช้บัญชีอื่นๆ ทั้งหมดของคุณเพื่อตรวจสอบดู

  คำขอจ่ายเงินอาจใช้เวลาดำเนินการถึง 15 วันทำการ

  กดโปรไฟล์ที่คุณต้องการรายงาน > กดที่ปุ่ม "รายงาน" > เลือกเหตุผลในการรายงาน

  คลิก ที่นี่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

  กดโปรไฟล์ที่คุณต้องการรายงาน > กดที่ปุ่ม "รายงาน" > เลือกเหตุผลในการรายงาน

  คลิก ที่นี่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

  กดโปรไฟล์ที่คุณต้องการรายงาน > กดที่ปุ่ม "รายงาน" > เลือกเหตุผลในการรายงาน

  คลิก ที่นี่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

  กดโปรไฟล์ที่คุณต้องการรายงาน > กดที่ปุ่ม "รายงาน" > เลือกเหตุผลในการรายงาน

  คลิก ที่นี่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

  กดโปรไฟล์ที่คุณต้องการรายงาน > กดที่ปุ่ม "รายงาน" > เลือกเหตุผลในการรายงาน

  คลิก ที่นี่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

  กดโปรไฟล์ที่คุณต้องการรายงาน > กดที่ปุ่ม "รายงาน" > เลือกเหตุผลในการรายงาน

  คลิก ที่นี่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

  กดโปรไฟล์ที่คุณต้องการรายงาน > กดที่ปุ่ม "รายงาน" > เลือกเหตุผลในการรายงาน

  คลิก ที่นี่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

  กดโปรไฟล์ที่คุณต้องการรายงาน > กดที่ปุ่ม "รายงาน" > เลือกเหตุผลในการรายงาน

  คลิก ที่นี่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

  หากคุณเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐ และต้องการติดต่อทีมงานของเรา โปรดส่งอีเมลไปที่ lei@hpcnt.com

  โปรดทราบ: เราจะตอบกลับเฉพาะอีเมลที่ส่งจากที่อยู่อีเมลอย่างเป็นทางการของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายถึงที่อยู่ด้านบน โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น