Xin chào {{ticket.requester.name}}, bạn cần giúp đỡ?